Dezinfectanți profesionali produși in România. Cu responsabilitate!

Evaluarea și îmbunătățirea curățeniei și dezinfectării în unitățile de asistență medicală

Monitorizarea tradițională a curățeniei mediului prin evaluare vizuală poate identifica deficiențe grave în practică. Cu toate acestea, în ultimii ani, au fost recunoscute pe scară largă limitările care stau la baza necesității de respectare a politicilor de curățare și dezinfecție în zonele din imediata apropiere a pacientului internat în spitale.

Reprezentanții spitalului Mafraq[1] din Emiratele Arabe Unite au adoptat o metodă care utilizează un sistem de markeri fluorescenți invizibili pentru a viza suprafețele din imediata vecinătate a pacienților, în scopul verificării standardelor de curățare și dezinfectare. Evaluarea a cel puțin 30 de suprafețe și obiecte din camerele pacienților a arătat că doar 11% dintre ținte fuseseră curățate. S-au executat cursuri de formare prin simulare, intervenții educaționale, responsabilizare, implicare în schimbare și recunoaștere, ceea ce a dus la o îmbunătățire susținută de 77% atât în trimestrul 2, cât și în trimestrul 3 în ceea ce privește curățarea și dezinfectarea tuturor suprafețelor și obiectelor.

Problema existentă

Pacienții cu agenți patogeni (de exemplu, Staphylococcus aureus rezistent la meticilină, Enterococcus rezistent la vancomicină, Acinetobacter) contaminează frecvent suprafețele de mediu din imediata lor vecinătate. Aceste organisme pot rămâne viabile în mediul înconjurător timp de săptămâni, sau chiar luni de zile. Obiectele aflate în apropierea pacienților sunt frecvent contaminate: în această categorie intră balustradele patului, lenjeria de pat, mesele, manșetele pentru tensiunea arterială, telecomanda televizorului, butoanele de apelare a asistentei etc.

Fondul problemei

Suprafețele contaminate din mediul înconjurător contribuie la transmiterea agenților patogeni și servesc drept sursă din care personalul din domeniul sănătății își contaminează mâinile și mănușile. Echipamentul medical contaminat care are contact direct cu pacientul poate servi și el drept sursă de transmitere. Pacienții internați într-o cameră ocupată anterior de un pacient cu un organism multidrogrezistent prezintă un risc crescut de a dobândi organismul, ceea ce sugerează necesitatea unei curățări inadecvate.

Factorii care contribuie la această situație sunt multipli. Uneori, personalul desemnat pentru curățenia și dezinfectarea suprafețelor nu înțelege ce detergent sau dezinfectant trebuie să utilizeze sau lipsa unui mecanism standardizat de monitorizare a eficienței practicilor de igienizare. KLINTENSIV® – Detergent dezinfectant concentrat

În ultimul deceniu, numeroase studii au arătat că aproximativ 30% până la 60% din suprafețele din zona pacienților persoanelor colonizate sau infectate cu C. difficile, MDRO (de exemplu, VRE, MRSA) sunt contaminate cu aceste microorganisme. Deși mai puțin studiate, mai multe rapoarte au identificat rate similare de contaminare cu Acinetobacter baumanii în camerele pacienților ocupate de cazuri colonizate și infectate. Studiile au arătat că o mai bună curățare și dezinfectare a suprafețelor de mediu poate reduce transmiterea agenților patogeni precum C. difficile.

Măsurători de referință

Specialiștii în prevenirea infecțiilor au efectuat o trecere în revistă a literaturii de specialitate pentru a analiza practicile bazate pe dovezi care au condus la îmbunătățirea mediului curățat. Au fost identificate patru metode: inspecția vizuală, cultura în mediu, sistemele de testare a bioluminescenței cu adenozin trifosfat (ATP) și sistemul de markeri fluorescenți.

Inspecția vizuală este o metodă simplă, dar nu oferă o evaluare fiabilă a gradului de curățenie. Cultivarea în mediu este relativ simplă pentru a detecta prezența agenților patogeni, dar este mai costisitoare, iar rezultatele nu sunt disponibile decât după 48 de ore. Deși sistemele de testare a bioluminescenței ATP oferă o măsură cantitativă a curățeniei și rezultate rapide, aceasta este, de asemenea, o metodă costisitoare și necesită echipamente speciale. În ceea ce privește sistemul de markeri fluorescenți, acesta este ieftin în comparație cu sistemele de cultură de mediu și de testare a bioluminescenței ATP și necesită doar un echipament minim. Cu toate acestea, necesită marcarea suprafețelor înainte de curățare și verificarea acestora după curățare.

Biosimulatorii și formarea vizuală reprezintă o nouă abordare importantă pentru învățarea în domeniul sănătății; aceasta permite lucrătorilor din domeniul sănătății să vadă impactul transmiterii bolilor, în comparație cu educația didactică tradițională.

Evaluare și planificare

În unitatea postnatală și în sălile de operație din spital, au fost evaluate în total 30 de suprafețe cu grad ridicat de atingere (de exemplu, mânerul ușii, distribuitorul de mâini pe bază de alcool, robinetul de apă, masa de deasupra capului, tastatura telefonului etc.). Suprafețele care au fost curățate de pulberea fluorescentă sunt considerate “curate” și contabilizate ca fiind conforme. La calcularea ratei de conformitate, numărătorul este numărul de suprafețe curate. Numitorul este numărul total de suprafețe evaluate. Astfel, rata inițială de conformitate a fost de 11%.

Atunci când s-a analizat cauza care stă la baza acestei rate de conformitate scăzute (11%), a devenit clar că mediul și echipamentele nu erau dezinfectate în mod corespunzător. A fost necesară conceperea unei intervenții pentru a putea contribui la îmbunătățirea acestui aspect. Au fost luate în considerare o serie de idei pentru a realiza acest lucru, inclusiv elaborarea de politici, educarea personalului serviciului de mediu cu privire la dezinfectarea corespunzătoare a mediului. GLUTANOL® RTU – Dezinfectant pentru suprafețe și instrumentar

Procesul de evaluare a tehnicilor de curățenie și dezinfectare a oferit rezultate extrem de pozitive în favoarea monitorizării obiective și a îmbunătățirii practicilor la Spitalul Mafraq, utilizând sistemul de markeri fluorescenți.

Strategia a fost următoarea. Cel puțin 30 de suprafețe sau obiecte cu grad ridicat de atingere au fost marcate cu pulbere fluorescentă de către auditorul secret înainte de curățare. Evaluarea a fost efectuată în camerele pacienților după externarea pacienților, dar înainte de a fi ocupate de următorul pacient. Suprafețele vizate au fost evaluate cu ajutorul unei lumini ultraviolete portabile pentru a vedea dacă marcajul a fost șters. Rata de conformitate a fost de numai 11 % în primul trimestru de cercetare. Au fost analizați factorii care au dus la neconformitate, iar aceștia au fost: lipsa de supraveghere pentru procedura de curățare, lipsa de standardizare în alocarea timpului pentru procedura de curățare, deficit de cunoștințe privind concentrația și prepararea dezinfectantului de suprafață, curățarea rapidă la cerere în timpul rotației mari a pacienților, aceeași lavetă de curățare de unică folosință pentru suprafețele sau echipamentele curate și contaminate, echipamente care nu au fost curățate, lipsa personalului.

Pe baza constatărilor, echipa serviciului de mediu a îmbunătățit programul de formare în domeniul curățeniei și dezinfecției. Managerii unităților de asistență medicală și practicienii de legătură pentru prevenirea și controlul infecțiilor au fost instruiți cu privire la utilizarea sistemului de markeri fluorescenți pentru a evalua tehnicile de curățare și dezinfecție în zonele lor respective. 

Evaluarea programată a fost efectuată de către specialiștii în prevenirea infecțiilor și a fost oferit un feedback prompt.

Atunci când practicile au fost reevaluate în trimestrul al doilea, respectarea tehnicilor de curățare și dezinfectare a crescut la 76,9%, după ce au fost evaluate cel puțin 30 de suprafețe. Rezultatele au fost împărtășite cu principalele părți interesate. Testul a dovedit că transmiterea agenților patogeni asociați asistenței medicale poate fi atenuată prin monitorizarea obiectivă și îmbunătățirea practicilor de curățare și dezinfectare a mediului în mediile de asistență medicală. Sistemul de marcare cu coloranți fluorescenți a fost extins la întregul spital Mafraq, pe lângă auditurile periodice și educația continuă. Unitățile sau departamentele care au înregistrat cea mai bună conformitate au fost recunoscute de conducerea superioară.

Când sistemul a fost inițiat, în februarie 2013, rata de conformitate cu tehnicile de curățare și dezinfectare era de numai 11% în primul trimestru din 2013. Atunci când practicile au fost reevaluate în trimestrul 2, gradul de conformitate cu tehnicile de curățare și dezinfecție a crescut la 76,9% și s-a menținut la 77,3% în trimestrul 3.

Cu toate acestea, gradul de conformitate cu tehnicile de curățare și dezinfectare a scăzut la 50% în trimestrul al 4-lea din, deoarece practicienii de legătură și echipa de servicii de mediu nu au fost împuterniciți și nu li s-a acordat dreptul de proprietate pentru a monitoriza îndeaproape practica în zonele lor respective. Odată ce părțile interesate au fost împuternicite, asumarea responsabilității a fost consolidată și cei mai performanți au fost recunoscuți de echipa de conducere superioară, conformitatea a crescut la 75 % în trimestrul I din anul următor.

Concluzie

Preocupările larg răspândite cu privire la capacitatea strategiilor actuale, inclusiv a programelor de igienă a mâinilor și de administrare antimicrobiană menite să diminueze prevalența organismelor multidrogrezistente în unitățile sanitare reduc semnificativ contaminarea mediului cu o serie de organisme patogene, ceea ce a condus la scăderea infecțiilor. KLINTENSIV DEZICON® – Dezinfectant concentrat de nivel înalt

0
0
Cos Cumparaturi