Dezinfectanți profesionali produși in România. Cu responsabilitate!

Modalități de curățare și dezinfectare în spitale și clinici

Produsele și tehnologiile de curățare și dezinfectare a suprafețelor au fost studiate pe scară largă, dar opiniile actuale ale experților au condus la un consens în favoarea produselor special concepute pentru domeniul sanitar. Asta deoarece aceste soluții. Adesea pe bază de alcool sau clor, sunt principalii dezinfectanți utilizați pentru dezinfectarea de rutină a camerelor de spital, hipocloriții fiind adesea recomandați pentru camerele pacienților infectați cu C. difficile. Utilizarea de șervețele îmbibate în dezinfectant poate fi o alternativă, la fel și clorul pentru igienizarea manuală a suprafețelor, dar studiile care susțin eficiența acestora au apărut doar recent. 

Un exemplu notabil în acest sens îl reprezintă KLINOMED WIPES® Șervețele dezinfectante pentru suprafețe, 85% alcool. Acestea au fost dezvoltate pentru a oferi o soluție rapidă și eficientă pentru dezinfectarea suprafețelor din medii spitalicești. Prin utilizarea acestor produse special concepute, spitalele pot asigura un mediu sigur și steril, esențial pentru prevenirea transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale și pentru protejarea sănătății pacienților și a personalului medical.

Sporirea igienei și dezinfectării manuale a suprafețelor cu ajutorul tehnologiilor automate a fost examinată tot mai mult în ultimii ani. Nouă studii privind lumina UV și șapte studii privind aparatele cu vapori de peroxid de hidrogen demonstrează valoarea lor potențială, dar costurile produselor, ale întreținerii și ale formării personalului pot descuraja spitalele să achiziționeze aceste dispozitive. Acoperirea suprafețelor cu cupru sau argint este o altă abordare care a început recent să genereze interes, iar șapte studii privind suprafețele acoperite au fost publicate.

O limitare majoră a bazei de dovezi, subliniată frecvent de cercetători, este diferența dintre utilizarea adecvată a agenților de curățare/dezinfectare a suprafețelor în cadrul studiilor și punerea în practică în mediul real. În timp ce dezinfectanții pentru suprafețe funcționează cel mai bine atunci când sunt aplicați în mod corespunzător pe toate suprafețele relevante pentru un timp de contact suficient, factori precum consistența concentrației chimice și efectul apei dure asupra dezinfectanților joacă un rol în eficacitatea produselor. În plus, producătorii oferă, de obicei, recomandări pentru utilizarea corectă a produselor, dar majoritatea studiilor nu raportează temeinicia curățării sau respectarea timpului de contact cu dezinfectantul; aceste informații rămân, de asemenea, în mare parte necunoscute în practica zilnică.

În cazul în care studiile nu asigură o aplicare și un timp de contact adecvat al agenților chimici, rezultatele pot fi influențate în defavoarea unui anumit produs sau în favoarea unei modalități alternative, mai noi. În schimb, dacă rezultatele studiilor reflectă utilizarea optimă a unui produs, nerespectarea aplicării adecvate a produsului și a timpului de contact în practică poate duce la rezultate suboptime. O preocupare conexă importantă este incertitudinea utilizatorilor finali cu privire la aplicabilitatea unor recomandări ale producătorului. Fișele tehnice care însoțesc produsele se pot baza pe teste de laborator în condiții ideale, mai degrabă decât în medii clinice. De asemenea, recomandările pot fi elaborate pe baza anumitor tipuri de agenți patogeni, dar utilizatorii pot alege să pună în aplicare un produs sau o tehnologie pentru efecte mai largi. KLINTENSIV® – Dezinfectant pentru suprafețe gata de utilizare

O altă provocare pentru interpretarea rezultatelor studiilor de specialitate este rolul numeroșilor factori de confuzie, inclusiv factorii legați de pacienți, igiena mâinilor și alte practici de îngrijire directă a pacienților care afectează riscul de infectare cu agenți patogeni. Prevenirea infecțiilor în mediul spitalicesc cuprinde multe componente critice pe lângă curățarea suprafețelor dure, inclusiv sterilizarea instrumentelor, spălarea lenjeriei de pat, punerea în aplicare a precauțiilor de izolare adecvate și spălarea/igiena adecvată a mâinilor.

Aceste și alte elemente pot fi uneori incluse ca intervenții în cadrul unei strategii mai ample de prevenire a infecțiilor cu mai multe componente, ceea ce limitează capacitatea de a discerne impactul specific al oricărei abordări de dezinfecție unice. Acești factori au, de asemenea, potențialul de a modifica eficacitatea intervențiilor. Este subliniat faptul că o igienă adecvată a mâinilor este cea mai importantă etapă pentru prevenirea infecțiilor asociate cu infecții acute ale mâinilor și că eșecul în realizarea unor bune practici de igienă a mâinilor poate minimiza valoarea tehnicilor de curățare și dezinfectare a suprafețelor.

Mai multe lacune importante în baza actuală de dovezi limitează eforturile de îmbunătățire a programelor de prevenire a infecțiilor și de reducere a ratelor de contaminare cu agenți patogeni. Patru întrebări importante conturează nevoile de dovezi identificate: (1) Ce suprafețe ar trebui curățate și dezinfectate? (2) Cum ar trebui curățate și dezinfectate suprafețele? (3) Cum ar trebui monitorizate și măsurate curățarea și dezinfecția? și (4) Cum ar trebui implementate intervențiile?

Ce suprafețe ar trebui să fie curățate și dezinfectate?

O limitare generală este incertitudinea cu privire la ce suprafețe ar trebui vizate în timpul curățării și a procesului de dezinfectare. Concentrarea asupra suprafețelor care intră cel mai frecvent în contact atât cu pacienții, cât și cu lucrătorii din domeniul sănătății este practică, dar consensul este slab în ceea ce privește obiectele specifice care prezintă cel mai mare risc de transmitere a microorganismelor potențial periculoase. Studiile privind curățarea, dezinfectarea și modalitățile de monitorizare variază foarte mult în selectarea suprafețelor de evaluat, iar unele studii se concentrează doar pe 2 sau 3 suprafețe, în timp ce altele evaluează 15 sau mai multe, ceea ce face dificilă determinarea suprafețelor care prezintă cel mai mare risc de contaminare microbiană și de transmitere a infecțiilor.

De asemenea, un număr mare de cercetători și-au exprimat îngrijorarea că nu există aproape nicio dovadă care să clarifice dacă o anumită suprafață prezintă un risc mai mare de transmitere a agenților patogeni către pacienți decât alta și că sunt necesare lucrări suplimentare pentru a stabili ce obiecte și suprafețe sunt “cu risc ridicat”, mai degrabă decât doar “cu grad ridicat de atingere”. Cercetările viitoare ar trebui să identifice ce obiecte și suprafețe prezintă cel mai mare risc de transmitere a agenților patogeni și să determine modul în care riscul variază în funcție de tipul de agent patogen. Studiile care corelează contaminarea suprafețelor cu colonizarea sau infecția pacientului vor fi importante pentru a clarifica ce suprafețe necesită cea mai mare atenție din partea personalului medical. PROXY RTU – Dezinfectant profesional

Cum ar trebui curățate și dezinfectate suprafețele?

Anumiți agenți de curățare și dezinfectare pe bază de substanțe chimice sunt utilizați pe scară largă și au fost studiați în multe medii. Cu toate acestea, majoritatea studiilor au utilizat controale istorice și s-au concentrat pe documentarea eliminării contaminării suprafețelor. Comparațiile directe care măsoară rezultatele centrate pe pacient, cum ar fi ratele de colonizare sau de infectare, sunt necesare pentru a furniza date privind eficacitatea lor comparativă. În mod similar, numeroase studii au examinat dispozitivele fără atingere care utilizează vapori de peroxid de hidrogen sau emit lumină ultravioletă, dar majoritatea studiilor nu le-au comparat direct între ele sau cu diverse modalități de atingere.

În plus față de aceste abordări, există mai multe tehnologii emergente care necesită cercetări suplimentare pentru a stabili eficacitatea lor în ceea ce privește eliminarea sau prevenirea contaminării suprafețelor, precum și evaluarea eficacității lor în ceea ce privește reducerea transmiterii agenților patogeni și a infecției pacienților. Acestea includ acoperiri de suprafață îmbunătățite, șervețele cu acid peracetic sau peroxid de hidrogen, mopuri și lavete din microfibră și apă electrolizată. KLINOMED WIPES® Șervețele 85% alcool

Cum ar trebui să se monitorizeze și să se măsoare igienizarea și dezinfectarea suprafețelor?

În mod similar, sunt necesare mai multe studii care să examineze modul în care este monitorizată curățenia. Cercetările viitoare ar trebui să evalueze eficacitatea comparativă diferitelor produse precum și cu practica standard de observare vizuală. În plus, în lipsa unor repere validate sau a unui consens larg răspândit cu privire la ce praguri de contaminare a suprafețelor sunt sigure sau acceptabile, interpretarea și compararea studiilor privind eficacitatea instrumentelor de curățare, dezinfecție și monitorizare vor fi dificile. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a corela parametrii de curățenie care sunt măsurați de aceste modalități cu rezultatele clinice, cum ar fi colonizarea sau infecția pacientului. În cele din urmă, utilizarea testelor bazate pe reacția în lanț a polimerazei pentru evaluarea contaminării suprafețelor este un domeniu emergent pentru studii viitoare.

Cum ar trebui implementate protocoalele de dezinfectare în spitale?

Factorii care afectează implementarea în lumea reală sunt cruciali, dar sunt rareori studiați în mod sistematic sau în profunzime. În timp ce studiile anterioare au abordat cultura organizațională, formarea personalului și ciclurile de feedback, există încă puține cunoștințe despre efectul acestor factori asupra răspândirii agenților patogeni cauzatori de infecții.

Rezultate centrate pe pacient

Contaminarea suprafețelor este cel mai frecvent rezultat raportat în studiile privind strategiile de curățare/dezinfectare și monitorizare. Ratele de infectare a pacienților sunt măsurate rar și nu întotdeuana reflectă întocmai realitatea. Măsurătorile privind colonizarea pacienților sunt rareori înregistrate. Printre avantajele potențiale ale monitorizării se numără faptul că este un rezultat mai semnificativ din punct de vedere clinic decât contaminarea suprafeței și un rezultat mai frecvent decât infecția și, astfel, oferă studiilor o putere mai mare de a detecta diferențe semnificative între intervenții. Ratele de bază ale infecției în cadrul populațiilor studiate sunt, de asemenea, factori importanți pentru înțelegerea dovezilor. Deoarece multe dintre studiile din această analiză au avut loc în timpul unor focare, este posibil ca mărimea efectului intervențiilor să fi fost supraestimată.

Pacienții au, de asemenea, preferințe pe lângă rezultatele clinice. Mai exact, pacienții se așteaptă adesea ca camera lor să “arate și să miroasă a curat”. Deși aceste preferințe sunt imprecise și este posibil să nu se coreleze cu măsurile științifice ale curățeniei, pacienții își pot exprima îngrijorarea față de personalul spitalului sau față de conducere sau prin intermediul sondajelor de satisfacție atunci când așteptările nu sunt îndeplinite.

0
0
Cos Cumparaturi