Dezinfectanti profesionali produsi in Romania. Cu responsabilitate!

Blog

Prima Pagina /

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”Hai să câștigi cu Klinodiol”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Campania este organizată de către societatea S.C. KLINTENSIV S.R.L cu sediul social în Bragadiru, sos. Alexandriei, nr 544, jud. Ilfov, înscrisă în registru lComertului sub nr. J23/3025/2011, CIF RO 29359178, cu suportul Agenției GODMOTHER S.R.L. cu sediul în București, Sector 2, Str. Dragos Voda, nr. 44, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9233/1997, cod unic de înregistrare 9997589.
 • Decizia de participare la Concurs conform regulilor din prezentul regulament aparține fiecărui participant in parte care accesează în acest sens aparatul amplasat în cadrul evenimentului Conferința Progresiv și își asumă condițiile de participare.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACESTEIA

Concursul se organizează la data de 26.05.2022, în cadrul evenimentului Conferința Progresiv care se deruleaza la Sinaia, în perioad 25-27 mai 2022, în care este amplasat suportul de concurs, denumit in continuare ”LCD Klinodiol” (un ecran LCD, 65 inch cu suport de 60 cm, soft rulare aplicație) pentru a asigura promovarea produselor si serviciilor oferite a brandului KLINTENSIV.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. La Concurs pot participa persoane fizice majore, având 18 ani împliniți, care participă la Conferința Progresiv, accesează dispozitivul LCD Klinodiol și urmează instrucțiunile și informațiile afișate pe ecranul acestuia în cadrul Concursului ”Hai să câștigi cu Klinodiol”.

Nu pot participa la aceasta Concurs:

 • Persoanele minore;
 • Angajații Organizatorului și ai Împuterniciților Organizatorului;
 • Angajații oricăror companii implicate in Organizarea si desfășurarea Concursului;
 • Soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților companiilor anterior menționate.

3.2. Participanților nu li se impune achiziția unor produse sau servicii ale organizatorului sau partenerului și nici suportarea unor costuri sau cheltuieli suplimentare pentru participarea la Concurs, anterior sau ulterior acestei participări.

3.3. O persoană poate accesa dispozitivul digital de mai multe ori pe durata Concursului, fără a furniza date în vederea participării. Fiecare participant care urmează toți pașii din concurs se poate juca fără limită impusă de runde jucate.

3.4. Prin accesarea dispozitivului digital, participanții la Concurs admit ca au luat la cunoștință prevederile prezentului Regulament.

3.5. În cazul in care un jucător dorește, acesta se poate înscrie la tombola organizată de către Klintensiv prin intermediul aplicației ce rulează jocul. Înscrierea în campanie are loc prin introducerea datelor și urmarea pașilor de înscriere.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE ȘI PREMIILE OFERITE IN CONCURS

4.1. In cadrul Concursului se vor acorda participanților înscriși la tombolă, prin tragerea la sorți ce va avea loc după încheierea evenimentului, următoarele premii:

 • Categoria 1: 3 bucăți Mouse LOGITECH MX Vertical, valoare unitară 422,88 lei
 • Categoria 2: 5 bucăți Boxa portabila SONY SRS-XB13, Extra Bass, Fast-Pair, Clasificare IP67, Autonomie 16 ore, USB Type-C, valoare unitară 199,99 lei

Valoarea totală a premiilor este de 2268,59 lei.

4.2.Se vor extrage 8 câștigători în total: 3 pentru Categoria 1 și 5 pentru Categoria 2; și câte 1 (o) rezervă pentru fiecare categorie (în total 2 rezerve). Extragerea câștigătorilor va avea loc în perioada 3-10 iunie 2022.

4.3.Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorii care nu se mai află la eveniment la finele concursului telefonic la numărul de telefon înscris pe talonul de participare, de 3 ori la 3 ore diferite, iar in cazul in care câștigătorul nu răspunde la nici unul din cele 3 apeluri telefonice să transmită un mesaj prin email. În cazul în care un câștigător nu răspunde apelurilor telefonice și emailului în termen de 5 (cinci) zile de la data transmiterii sau datele declarate in talon nu se confirmă, câștigătorul în cauză este invalidat si va fi contactată prima rezervă extrasă.

4.4.Produsele se expediază de către Organizator câștigătorilor la adresele fizice stipulate de către aceștia.

4.5.Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Concursului .

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PAȘILOR DIN CONCURS

5.1. Participantul acceseaza dispozitivul digital LCD Klinodiol și urmează pașii următori

 • Ecran 1 de stand-by, Start: cu “carligul” de a atrage oamenii la standul de joc Klinodiol
 • Ecran 2 de intro joc – cu buton VREAU SA JOC
 • Ecran 3 Reguli joc – promoterul va explica regulile jocului participantului
 • Ecran 4 – jocul
 • Ecran 5 – jocul
 • Ecran 6 – Felicitari ! Ai castigat – ecranul iti ofera 3 optiuni la butoane :
  • Ma inscriu la tombola – cu trimitere la Ecran cu Formularul de date unde participantul insereaza urmatoarele date personale: Nume, Prenume, Telefon, E-mail.
  • Incerc din nou – cu trimitere in Ecranul de start al jocului si te joci de cate ori vrei, fara sa te inscrii. Odata inscris un participant nu o sa mai poata sa isi introduca datele si a doua oara.
  • Mai tarziu – acest buton trimite in Ecranul ”Iti dorim o seara placuta”
 • Ecran 7 – Din pacate ai pierdut – cu trimitere in optiunea Incerc din nou sau Mai tarziu
 • Ecran 8 – Formularul de date aferent tombolei
 • Ecran 9 – Iti dorim o seara placuta – ecranul de final

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI

6.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil la următoarea adresă https://klintensiv.ro/blog/

6.2. Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

6.3. Eventualele contestații sau reclamații vor fi luate in considerare pe perioada Concursului și un termen de maxim 7 (șapte) zile de la data încheierii acesteia.

SECŢIUNEA 7. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Înscrierea in Concurs, derularea si efectele acesteia nu implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal.

Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) este KLINTENSIV cu sediul social în Bragadiru, sos. Alexandriei, nr 544, jud. Ilfov, înscrisă în registru lComertului sub nr. J23/3025/2011, CIF RO 29359178, care poate fi contactat la adresa de email [email protected], prin intermediul Godmother S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Dragos Voda, nr. 44 în calitate de Împuternicit.

7.2. Datele colectate de la participanții la concurs care optează pentru înscriere la tombolă sunt: nume și prenume,  număr de telefon, email.

În cazul câștigătorilor, Operatorul prin intermediul Împuternicitului va colecta și următoarele date: cod numeric personal – pentru reținerea și virarea impozitului pe veniturile din premii.

7.3. Scopul colectării si prelucrării datelor personale menționate la art. 7.2 este participarea la concurs și la tombola organizată în cadrul acestuia, expedierea/înmânarea premiilor, îndeplinirea obligațiilor de natură financiar – fiscală.

7.4.  Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor personale menționate la art. 7.2. de mai sus îl constituie campania promoțională adresata de către Organizator participanților la Conferință, acceptata de către participanți prin înscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezintă art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal, în temeiul interesului nostru legitim de a derula Concursul și tombola la care ați ales a vă inscrie ca participant.

7.5. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participanții sunt informați ca:

 1. a) Datele privind participanții vor fi păstrate de Organizator un termen de 3 luni de la finalizarea Campaniei pentru soluționarea eventualelor sesizări. Datele privind câștigătorii vor fi păstrate zece ani conform Codului fiscal în vigoare.
 2. b) Beneficiați de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a va opune prelucrării, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;
 3. c) Furnizarea de date cu caracter personal efectuata in virtutea consimțământului participantului – persoană vizată.
 4. d) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

SECTIUNEA 8. INCETAREA CONCURSULUI

8.1. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspundere.

Organizator

S.C. KLINTENSIV S.R.L.

0
  0
  Cos Cumparaturi